The Genbi: The art museum shinkansen you do not want to miss

shinkansen-2504783_960_720