The teapot stew tradition of Kabul

© Kanika Gupta via BBC Travel